Emily Goodman

Co-President

,

The Wharton School